Navigation

О Б Я В A: НАБИРАТ СЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА


ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН - СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. ” Хан Пресиян ” № 40, 0301/6-30-52


О Б Я В A

ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

1. Със заповед ОХ №-978/12.09.2017г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности от Сухопътните войски и е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва:
1.1.За Военно формирование 28330 - Смолян - 73 длъжности.
1.2.За Военно формирование 54060 - Благоевград - 30 длъжности.
1.3.За Военно формирование 54990 - Враца - 30 длъжности.
1.4.За Военно формирование 24490 - Асеновград - 20 длъжности.
1.5.За Военно формирование 54100 - Ямбол - 15 длъжности.
1.6.За Военно формирование 28610 - София - 20 длъжности.
2. Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие - Смолян и Офиса за водене на военен отчет – община Доспат за:
2.1.Наименованията на вакантните длъжности, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания.
2.2.Начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите.
2.3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса.
3. Документите за обявените длъжности се подават до 07.11.2017г. във Военно окръжие -Смолян или Офиса за водене на военен отчет – община Доспат.
4. Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават от Военно окръжие - Смолян.
Информация за длъжностите определени за приемане на военна служба могат да се намерят в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg
Телефон за контакти:
0301/6-30-52 и 0884251757- Военно окръжие Смолян
0894 43 81 71 – Офис за водене на военен отчет община Доспат

Share
Banner
Reactions

Новини от Доспат и региона

Post A Comment:

0 comments: