Вестник на Община Доспат

slider

Recent

Total Pageviews

Search This Blog

Blog Archive

Popular Posts

Popular Posts

Education

Sports

Business

Pictures

Movies

Recent Videos

 • Latest News

  News

  Fashion

  Travel

  Navigation

  ЗАБРАНЕНО Е ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН В ЛИЧНИТЕ ДВОРОВЕ И СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ИМОТИ, БЕЗ ДА СА ВЗЕТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
  Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността”

  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО


  ВНИМАНИЕ !!! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ !!!


  Затоплянето на времето създава благоприятни условия за извършване на селскостопанска дейност. Масово се извършва почистване на дворните пространства и земеделските имоти. В много случаи почистването се извършва, чрез изгаряне на отпадъците и растителните остатъци. Често това става причина за възникване на много пожари.
  През изминалите почивни дни, в периода 08 - 10.03.2019 г. в област Смолян са регистрирани 18 пожара в горски територии и земеделските земи в съседство с тях. В следствие на тези пожари е засегната 207 дка площ, унищожена е една селскостопанска сграда и 25 дка смесена гора. Застрашени от унищожение са били 120дка иглолистна гора, 40дка широколистна гора, 200дка смесена гора, един пчелин и 27 сгради.
  Регионална дирекция „Пожарна безопасност и и защита на населението“ Смолян призовава гражданите, които почистват личните дворове или работят в съседство с горските територии и почистват градини и ливадите, да бъдат отговорни и да спазват правилата за пожарна безопасност.

  - ПОЧИСТВАНЕТО НА ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ СУХИ ТРЕВИ, ЛИСТНА МАСА И ДРУГИ ГОРИМИ ОТПАДЪЦИ, ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПО МЕХАНИЧЕН НАЧИН.
  - ЗАБРАНЕНО Е ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН В ЛИЧНИТЕ ДВОРОВЕ И СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ИМОТИ, БЕЗ ДА СА ВЗЕТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ: ОБЕЗОПАСЯВАНЕ (ОГРАНИЧАВАНЕ) НА ОГНИЩЕТО; ПОДГОТВКА НА ПОДРЪЧНИ УРЕДИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ – СЪДОВЕ С ВОДА И ПЯСЪК, ЛОПАТИ, ТУПАЛКИ И ДР.; НИКОГА НЕ ОСТАВАЙТЕ ОГЪНЯ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ;
  - ЗАБРАНЕНО Е ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН В МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, КЪДЕТО СА ПАРКИРАНИ АВТОМОБИЛИ, КАКТО И В БЛИЗОСТ ДО БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗСТАНЦИИ, СКЛАДОВЕ ЗА ЛЕСНОЗАПАЛИМИ И ГОРИМИ ТЕЧНОСТИ, В БЛИЗОСТ ДО СТРЕХИТЕ НА СГРАДИТЕ И ПОД КЛОНИТЕ НА ДЪРВЕТАТА;
  - ЗАБРАНЕНО Е ПАЛЕНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ НА РАЗСТОЯНИЕ ПО-МАЛКО ОТ 100 М ОТ ГРАНИЦИТЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 137 АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, КАТО САНКЦИИТЕ ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ СА В РАЗМЕР ОТ 100 ДО 1 000 ЛВ.;
  - ЗАБРАНЕНО Е ПАЛЕНЕТО НА СТЪРНИЩА, СЛОГОВЕ И КРАЙПЪТНИ ИВИЦИ, КАКТО И ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН НА ОТКРИТО ВЪВ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ. ТОВА Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА БЪРЗО ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЖАРА.
  - ПРИ ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ПОЖАР В ДОМА, В ДВОРА ИЛИ В ГОРАТА, ПОДАЙТЕ НЕЗАБАВНО СЪОБЩЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН 112 !


  * *** *

  НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ:

  - Влошаване на микроклимата и условията за стопанска дейност. Спад в туристическия бизнес. Ограничаване на възможностите за поминък и обедняване на населението. Обезлюдяване на районите. В процеса на пожарогасене се създава опасност за живота и здравето на хората.
  - Похабяване на горски ресурси след дългогодишно инвестиране - загуба на дървесина. Извънредно отделяне на средства за ограничаване на вредните последствия. Намаляване продуктивността на земите и влошаване на растежните условия. Намаляване на приходите.
  - Обезлесяване и ерозия на почвите. Промяна на водния отток, нарушаване на топлинния и воден баланс на екосистемите. Унищожаване на уникални находища на редки, защитени видове, ограничаване на биологичното разнообразие. Влошаване на санитарното състояние на горите. Намаляване поглъщателния капацитет на СО2.


  При забелязване признаци на пожар незабавно сигнализирайте на телефон - 112 !
  Share
  Banner

  Новини от Доспат и региона

  Post A Comment:

  0 comments: