Вестник на Община Доспат

slider

Recent

Total Pageviews

Search This Blog

Blog Archive

Popular Posts

Popular Posts

Education

Sports

Business

Pictures

Movies

Recent Videos

 • Latest News

  News

  Fashion

  Travel

  Navigation

  Проект на МОН дава възможност да се признават неформално и самостоятелно придобитите знания, умения и компетентности
  В Смолян се проведе среща по проект BG051PO001- 4.3. 03-0001 „Нова възможност за моето  бъдеще” - Система за идентифициране и признаване на неформално придобити умения и компетентности. Проектът се изпълнява  от Министерството на образованието и науката. Общата му стойност е 5 862 200 лв. и се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Партньори са работодателски организации – БСК, БТПП, организации на работниците служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа”, държавни и общински институции и др. Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания, умения и компетентности, включително на работното място, у дома  и др. За успешното функциониране на системата са необходими не само законодателни промени, но и привличане на общественото внимание към тази възможност. Ползата от проекта е получаването на документ, доказващ придобитите по неформален път знания, умения и компетентности. По този начин се създават предпоставки за повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията. Улеснява се трудовата мобилност и се процеса по избор на персонал. Представянето на тези възможности в Смолян направи Славка Койчева, гл.координатор на проекта.
  На срещата стана ясно, че повече от 1000 българи могат да се преквалифицират, без да плащат за това. Над 7500 пък са консултирани от началото на 2014 г. за възможностите за признаване на уменията им, придобити по неформален и самостоятелен път. 72 на сто от потърсилите информация /5 543/ за валидирането /признаването/ са заети, 1579 нямат работа, 460 са самонаети. От кандидатите за валидиране, трайно безработни са 253 души. Най-голям интерес към това да получат документ за уменията си, придобити по неформален път, имат хората между 44 и 54 години, почти 41 % от тях са жени /945/. На второ място са хората в предпенсионна и пенсионна възраст. 2141 българи на възраст между 55 и 64 години са потърсили консултациите по валидиране в страната. 1461 са пенсионерите, които са се заинтересували от валидирането. Към този процес са проявили интерес 3 мигранти, 170 роми и 64 лица с увреждания. 1863 от кандидатите са висшисти, 64 от кандидатите за валидиране  на знания и умения не са завършили дори начално образование, 5 118 от тях са учили, а 4 245 са успели да завършат 12 клас. Висшистите, които искат да получат документ за още една професия са близо 1900 души.
  Повече от 200 професионални гимназии валидират знания и умения в рамките на проекта на МОН. Най-много гимназии в страната /64/ предлагат да признават знания за електротехници, компютърни системи, икономисти, ресторантьори, електромонтьори, готвачи, куриери, помощник-възпитатели  и др.

  Валидирането е полезно за гражданите, защото спестява средства и време, коментира отговарящият за проекта в Смолян инж. Нина Алексиева - старши експерт по професионално образование в РИО - Смолян. Информация и възможности за получаване на консултации може да се получи на тел.: 070013773 на цената на едни градски разговор.
  Share
  Banner

  Новини от Доспат и региона

  Post A Comment:

  0 comments: