Вестник на Община Доспат

slider

Recent

Total Pageviews

Search This Blog

Blog Archive

Popular Posts

Popular Posts

Education

Sports

Business

Pictures

Movies

Recent Videos

 • Latest News

  News

  Fashion

  Travel

  Navigation

  РД ПБЗН – СМОЛЯН ПРЕПОРЪЧВА СЛЕДНИТЕ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ


  РД ПБЗН – СМОЛЯН ПРЕПОРЪЧВА СЛЕДНИТЕ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ


  • Бъдете отговорни за пожаробезопасна експлоатация при почистването, зареждането и запалването на отоплителните на твърдо гориво;

  • Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост като се вземат мерки за ПБ.

  • При експлоатацията на отоплителните уреди и съоръжения не се разрешава:

  - Оставяне без наблюдение на отоплителни печки с твърдо, течно и газообразно гориво и електрически нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

  - Нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели несвързани с предназначението им;

  - Употребата на нафта, спирт, бензин и газ за разпалване;

  - Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

  - Използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;

  - Принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините;

  - Повторното запалване на печки с течно гориво преди те да са се охладили;

  - Разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние по-малко от 0,5 m, от горими конструктивни елементи, стенни покрития и тавани.

  Share
  Banner

  Новини от Доспат и региона

  Post A Comment: