Община Доспат въвежда десет електронни услуги - Вестник на Община Доспат

Post Top Ad

ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ДОСПАТ
ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА "ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ДОСПАТ"
Община Доспат въвежда десет електронни услуги

Община Доспат въвежда десет електронни услуги

Share This

Община Доспат въвежда десет напълно електронни услуги, става ясно от сайта на местната администрация. Услугите са:

Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци;
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси;
Предоставяне на съд за отпадъци;
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат;
Издаване на удостоверение за семейно положение;
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат;
Издаване на удостоверение за наследници; 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес; 
Издаване на скици на недвижими имоти; 
Издаване на маршрутен пропуск; 

За някои от услугите се изисква електронен подпис, а за някои не като има възможност да се извърши и предварителен тест на електронния подпис.

Подаването на заявлението за извършване на определена услуга е он-лайн и не е необходимо клиента да посещава фронт-офиса в Общината.
Това ще улесни до голяма степен обслужването на населението, ще спести много грижи и време.
Достъпът до услугите е чрез сайта  на Община Доспат: препратката се намира в дясната странична лента на заглавната страница, както и в секция "Административни услуги", подсекция "Е-услуги".

С въвеждането на елеткронни услуги ще се подобри значително административното обслужване на населението.Post Bottom Ad

Пишете ни на имейл: vestnikdospat@mail.bg

Pages