Navigation

EVN България търси идеи и препоръки от клиенти


Битовите клиенти имат възможност да станат част от новия „Клиентски съвет“ и да дадат предложения към EVN България

Продължава кампанията за набиране на кандидати за нов състав на Клиентски съвет на EVN България. Новият Клиентски съвет ще бъде за периода 2017 – 2019 г. Участниците в него имат възможност в рамките на дискусии с експерти да предложат конструктивни идеи и препоръки за дейността на компанията.

За участие може да се кандидатира всеки пълнолетен гражданин, който ползва услугите на дружеството по доставка на електроенергия. Ще бъдат избрани до 24 участници. Участието е доброволно и безвъзмездно като EVN България покрива пътните разноски до и от мястото на провеждане на срещите, които са минимум два пъти годишно.

Достатъчно е кандидатите да изпратят кратко писмено заявление за участие със следната информация: трите имена, клиентски номер или ИТН (измервателна точка номер), адрес, телефон и кратка лична мотивация за участие. Примерен формуляр, както и електронна онлайн-форма за кандидатстване са налични на:
https://www.evn.bg/Chastni_klienti/Elektricheska-energia/Klientski-savet/Kandidatstvai.aspx

Кандидатите могат да изпращат своите заявления до 11 октомври 2017 г. включително по един от следните начини:
• по имейл: klientski_savet@evn.bg
• по поща на адрес: EVN България, ул. “Христо Г. Данов” 37, 4000 Пловдив
• на място във всеки EVN Офис.
Подборът на участниците в Клиентски съвет ще се избират при спазване на изискванията за равнопоставеност.

Информация относно Клиентски съвет на EVN България е налична на:
https://www.evn.bg/Chastni_klienti/Elektricheska-energia/Klientski-savet.aspx
Share
Banner
Reactions

Новини от Доспат и региона

Post A Comment:

0 comments: