Navigation

Огнеборците в Доспат консултират граждани всеки ден от 14 до 16 часа във връзка с предстоящия отоплителен сезон

РАЙОННA СЛУЖБА ”ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
ГРАД ДОСПАТПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН

Във връзка с настоящия есенно-зимен отоплителен сезон на 2017/2018г. Ви информираме, че трябва да се спазват следните нормативни изисквания за недопускане на пожари през сезона:
1.Отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност. Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.

2. При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:
- използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;
- употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;
- сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;
- използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;
- принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;
- повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
- оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);
- разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m. от горими конструкции и стенни покрития
- разрешава се поставянето на локални отоплителни уреди на твърдо гориво върху трудногорими и горими подови покрития, при наличието на негорима подложка под тях, изпълнена, която да излиза най-малко 0,5 m пред уреда и по 0,25 m от останалите му страни.

3. В котелните помещения не се разрешава:
- оставянето на работещи котли без контрол, при липса на съответната автоматика;
- поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите;
- извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.


Организирано е приемно време всеки понеделник от 14.00ч. до 16.00ч. в сградата на РСПБЗН-Доспат за консултации, свързани с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност

Share
Banner
Reactions

Новини от Доспат и региона

Post A Comment:

0 comments: