Navigation

Електроразпределение Юг извърши подготовка за предстоящия зимен сезон 2017/2018 г.През 2017 г. дружеството е вложило над 3 млн. лв. за полагане на подземни кабелни линии с цел намаляване влиянието на атмосферните условия върху електроразпределителната мрежа

Електроразпределение Юг (част от EVN България) завърши подготовката си за есенно-зимния сезон, когато мрежата и съоръженията работят при големи товари и тежки климатични условия. Подготовката обхваща въздушни и кабелни линии, електрически уредби, трафопостове и възлови станции, собственост на дружеството. Подготвителните мероприятия включват инспекции и ремонти на съоръжения, доставка на оборудване и специализирана техника. Дружеството ще посрещне зимния сезон с необходимия запас от складови наличности и материали. Особено внимание се отделя на зимните курорти и туристически центрове.

Дейностите по зимна подготовка на Електроразпределение Юг бяха проверени от Министерството на енергетиката в края на септември.

В цифри подготовка за зима 2017/18 на Електроразпределение Юг към този момент включва:
• инспектирани над 56 000 км мрежи „средно“ и „ниско“ напрежение
• инспектирани над 13 000 трафопоста и възлови станции
• почистване на 678 км просеки
• подменени или ремонтирани са 2908 стълба
• доставка на материали и техническо оборудване по места – дистанционни щанги за сваляне на лед от проводници, снегоходки и радиостанции.
• налице са и дизел-генератори, които могат да се използват при необходимост. Електроразпределение Юг има готовност за доставка на допълнителни генератори при необходимост
• налична специализирана механизация – 367 високопроходими автомобили, 9 моторни шейни, 29 високопроходими автовишки, както и и 2 броя АТВ, оборудвани с вериги, които се използват в труднодостъпни места.
• изградена вътрешна радиомрежа в дружеството за бърза комуникация, независима от външни доставчици
• налична модерна система за телемеханика, която позволява дистанционно управление на съоръженията по мрежата
• 75 аварийни екипа – 24 часа, 7 дни в седмицата, както и възможност за включване на допълнителен брой сътрудници при извънредни ситуации
• договори с външни фирми за допълнителен персонал и техника при необходимост
• система за координация на аварийните екипи чрез GPS
• подготовка на електромонтьори на тренировъчен полигон за работа по разпределителната мрежа в реални условия.
• 6 центъра за кабелни лаборатории, 2 специализирани диспечерски звена за управление на мрежата и 3 центъра за специализирана техника.
• в случай на необходимост в дружеството е създаден процес за работа при кризи и активиране на координационен вътрешен Кризисен щаб.

Електроразпределение Юг продължи и през 2017 г. своята концепция за кабелиране, т.е. вкопаването на въздушни електропроводи в земята. Кабелирането на електропроводи е сред най-ефективните мерки за подсигуряване на електрозахранването през зимата.

През 2017 г. дружеството е вложило над 3 млн. лв. за полагане на подземни кабелни линии – в районите на гр. Асеновград, Стамболийски, Ямбол, Елхово, Тополовград, Бургас и Поморие.

За справянето с различни ситуации през зимата, EVN България разчита и на доброто взаимодействие на своите регионални диспечери и ръководители на звена с местните власти в лицето на областните управители, общините и териториални дирекции ”Гражданска защита”.

Share
Banner
Reactions

Новини от Доспат и региона

Post A Comment:

0 comments: