Обувна фабрика „САБА” ООД - с.Късак спечели европроект. Утре представят проекта на информационен ден - Вестник на Община Доспат

Post Top Ad

ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ДОСПАТ
ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА "ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ДОСПАТ"
Обувна фабрика „САБА” ООД - с.Късак спечели европроект. Утре представят проекта на информационен ден

Обувна фабрика „САБА” ООД - с.Късак спечели европроект. Утре представят проекта на информационен ден

Share This


СЪОБЩЕНИЕ

от „САБА“ ООД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-3.001-0773-C01 „Повишаване на конкурентоспособността на „САБА” ООД чрез подобряване на нейната енергийната ефективност и капацитет”

Във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0773-C01, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, на 10.10.2017 г. в с.Късак обувна фабрика "Саба" ООД ще се проведе информационен ден, на който ще бъде представен проект „Повишаване на конкурентоспособността на „САБА” ООД чрез подобряване на нейната енергийната ефективност и капацитет”. На събитието пред всички заинтересовани лица ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултатите от изпълнението на проекта.

Няма коментари:

Post Bottom Ad

Пишете ни на имейл: vestnikdospat@mail.bg

Pages