Ще се отпускат стипендии за ученици и студенти от община Доспат - Вестник на Община Доспат

Breaking

Home Top Ad

Изпратете своята новина на имейл vestnikdospat@mail.bg

Post Top Ad

http://vestnikdospat.blogspot.bg/

10.11.2017 г.

Ще се отпускат стипендии за ученици и студенти от община Доспат


Това реши Общински съвет със свое решение № 498 от 31 октомври. Предложението идва от Атанас Стоев, общински съветник в местния парламент и председател на Комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт и социални дейности.
За сега Общински съвет Доспат със същото решение възложи на Комисията да изготви Правилник за условията и реда за кандидатстване и отпускане на стипендия.

Няма коментари:

Post Bottom Ad

https://www.facebook.com/vestnikdospat/