Navigation

Мерки за опазване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите по време на настъпващите Коледни и Новогодишни празници


Мерки за опазване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите по време на настъпващите Коледни и Новогодишни празници

Областна дирекция на МВР – Смолян традиционно предприема следните необходими мерки:
► Уточнени са заведенията, хотелите, ресторантите и почивните бази, коледни и новогодишни базари, където ще се провеждат тържества и публични прояви по време на коледните и новогодишни празници във всички населени места в област Смолян. В тези обекти са извършени специализирани проверки от служители на ОД МВР – Смолян и РД “Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян, регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и други, с оглед превенция и противодействие на правонарушения.
► Проведени са работни срещи с органите на местното самоуправление и местната администрация, с цел предприемането на съвместни мерки за опазването на обществения ред и безопасността на движението при провеждането на празничните прояви.
► Организирани са срещи с административните ръководства и отговорниците на обекти, съхраняващи или опериращи със значителни финансови средства (банки и небанкови финансови институции, търговски вериги, фирми и други), на които се акцентира върху възможните рискове от престъпни посегателства, необходимостта от повишена бдителност и комуникация с полицейските органи с оглед своевременна реакция при възникнала необходимост.
► По време на празниците, с цел опазване на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите, ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие на обществени места - в районите на учебните заведения, около обектите и в местата, където ще има масови мероприятия и в близост до заведения, в които ще се празнува, големи търговски комплекси и Коледни и новогодишни базари, църковни храмове и курортни комплекси.
► За обезпечаване сигурността на децата на обществени места особено внимание се обръща на собствениците и ползвателите на увеселителни заведения по отношение на техните задължения, свързани с охраната и пропускателния режим в обектите, действията им при струпване на посетители пред тези обекти, недопускане превишаване на определения допустим капацитет на заведенията, поддържането в изправност на аварийните и други изходи.
При групови празненства с участието на деца е обърнато внимание да се спазват разпоредбите на Закона за закрила на детето и Наредбата за закрила на децата на обществени места, като е напомнено на съдържателите на заведенията да уведомят териториалната полицейска структура за мероприятието до 24 часа преди неговото провеждане.
► Инспекторите Детска педагогическа стая, полицейските и младши полицейски инспектори в районните управления от областта и криминална полиция, на чиито територии има възпитателни училища-интернати, социално-педагогически интернати и други специализирани заведения за деца, поддържат контакт с ръководствата им, с цел получаване на своевременна информация, касаеща сигурността на учениците.
► Провеждат се срещи с ръководствата на търговците и другите юридически лица, осъществяващи частна охранителна дейност в местата, където се очаква да се проведат празнични мероприятия, с оглед подобряване на бдителността и пропускателния режим в охраняваните от тях обекти, както и своевременен обмен на информация с полицейските служители. Особено внимание се обръща за наличието на необходимата документация, организацията и осъществяването на непосредствената охранителна дейност при транспортиране на ценни пратки и товари.
► Осъществен е контрол по въведените от Агенция „Пътна инфраструктура“ ограничения за движението по определени участъци от републиканските пътища за МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника. През 2018 година са въведени същите ограничения за движение от АПИ.
► Служителите на ОД МВР – Смолян са създали организация за превенция на нарушенията на обществения ред, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, както и недопускане извършването на терористични актове.
► Засилен е контролът по противодействие на престъпленията и нарушенията, свързани със съхранение и разпространение на акцизни стоки без бандерол, тютюневи изделия, за контрол на качеството на храните и напитките, предлагани на потребителите.
► Извършват се ежедневни проверки на търговски обекти, питейни, нощни и увеселителни заведения, складови бази, тържища и пазари съвместно с други компетентни държавни органи.
► В ОДМВР – Смолян е създадена необходимата организация за осигуряване на безопасност на движението по пътищата в дните с интензивен пътникопоток преди, по време и след празничните и почивни дни, както и в условия на усложнена зимна пътна обстановка.
На 22 и 27.12.2017 г.; на 29.12.2017 г. и на 01.01.2018 г. ОД МВР - Смолян има готовност да обезпечи с максимален брой полицейски екипи по направления от и към големите населени места, курортни комплекси, респективно к. к. Пампорово и по основни туристически направления за организиране и подпомагане на движението и недопускане образуването на автомобилни колони.
Служителите на “Пътна полиция” при ОД МВР - Смолян ще извършват засилен контрол на скоростните режими, контрол на водачи на моторни превозни средства с рисково поведение, свързано с неправилно изпреварване, неправилни маневри и отнемане на предимство, както и такива употребили алкохол, наркотични или упойващи вещества. В тази връзка са планирани да се проведат специализирани полицейски операции в районите на увеселителни заведения.
Служителите от ОД МВР – Смолян съвместно със структурите на „Гранична полиция“ са осъществили необходимата координация и взаимодействие, като при засилване на трафика или затруднение на движението в районите на ГКПП са предприети мерки по регулиране и подпомагане на движението.
При рязко влошаване на метеорологичната и пътнотранспортна обстановка, внезапно появили се опасности за движение по пътищата и други, затрудняващи трафика, своевременно ще бъде въведена временна организация на движението, с цел недопускане на задръствания по време и контрол за спазване на въведените забрани.

Ръководството на ОД МВР – Смолян ви пожелава весело и безаварийно посрещане на светлите коледни и новогодишни празници! Нека новата 2018 година да ви донесе радост в дома, мир и топлина в семействата!
Share
Banner
Reactions

Новини от Доспат и региона

Post A Comment:

0 comments: