Navigation

ОД МВР – Смолян предприема мерки за обезпечаване на сигурността, обществения ред и безопасността на движението, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления по време на предстоящите абитуриентски тържества и масови прояви, свързани с 24 май - Ден на българската просвета и култура


С цел обезпечаване на сигурността, обществения ред и безопасността на движението, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления по време на предстоящите абитуриентски тържества и масови прояви, свързани с 24 май - Ден на българската просвета и култура, ОД МВР – Смолян предприема следните мерки:

1. Полицейски служители от областта провеждат срещи с ръководствата на учебните заведения и органите на местно самоуправление и местна администрация за предприемане на съвместни мерки по опазването на обществения ред и безопасността на движението по пътищата при провеждането на абитуриентските балове и публичните прояви, свързани с честването на Деня на българската просвета и култура.
2. Уточняват се датите на изпращане на абитуриентите, датите на провеждане на баловете, заведенията и обектите, в които е предвидено провеждане на тържествени чествания на празника и абитуриентските балове, маршрутите за предвижване и др., с цел осигуряването на добър обществен ред, сигурност и безопасност на движението.
3. Във връзка с опазване на обществения ред и за недопускане на инциденти при провеждане на мероприятията, ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие около учебните заведения и около местата, определени за празнуване.
4. Засилени проверки се извършат на увеселителните заведения /ресторанти, барове, дискотеки, клубове и други/, където ще се организират младежките празненства. В хода на проверките специално внимание се обръща на пропускателния режим за недопускането на лица с огнестрелно оръжие, агресивно поведение, в нетрезво състояние, видимо употребили наркотични вещества и други, които биха предизвикали нарушения на обществения ред. При проверките се осъществява взаимодействие с компетентни институции за установяване състоянието на пожарната и аварийна безопасност на обектите, качеството на предлаганите хранителни стоки и други фактори, имащи отношение към сигурността на участниците в празненствата.
5. Завишен е контролът при пренасянето, законната употреба и съхранението на взривни вещества, огнестрелно оръжие, боеприпаси и пиротехнически средства и се предприемат мерки за недопускане на нерегламентирано използване на пиротехнически средства на обществени места.
6. При провеждане на организираните срещи в училищата и беседите с техните ръководства е събрана информация за учебни заведения, охранявани от фирми, осъществяващи частна охранителна дейност. След като бъдат установени такива, ще се проведат срещи с ръководствата на фирмите, охраняващи учебните заведения, за своевременен обмен на информация и взаимодействие между тях и структурите на МВР, с цел обезпечаване на сигурността и обществения ред.
7. Служителите от сектор “Пътна полиция”, при ОД МВР - Смолян организира провеждането на традиционна превантивна кампания „Абитуриенти", включваща следните дейности:
- Създаване на организация за безопасност и сигурност на движението по републиканската, общинската и уличната пътна мрежа. Активизирана е дейността на полицейските служители, осъществяващи дейност по контрол на пътното движение, с цел недопускане на инциденти при организираното придвижване на абитуриенти. Извършен е превантивен контрол на рисковите маршрути, по които ще има интензивно движение на абитуриенти и придружаващите ги след приключване на баловете в нощните часове;
- Създадена е организация за документиране посредством мобилна система за видео контрол (ТFR1 – М), работни станции за отдалечен достъп, наличните фотоапарати и/или наличното видео наблюдение, което да бъде насочено към МПС, чиито водачи извършват нарушения по време на придвижването/превозването на абитуриенти, като бъдат налагани санкции съгласно ЗДвП;
- С цел предотвратяване на пътни инциденти и гарантиране безопасното придвижване на младежите до местата за празнуване, традиционно ОД МВР – Смолян ще организира съпровождане с полицейски автомобили на колони от моторни превозни средства, превозващи абитуриенти, и придружаващите ги автомобили;
- Уточняват се училищата, които ще организират екскурзии за абитуриенти, и местата, където те ще пребивават. Провеждат се разговори с организаторите за недопускане на инциденти и се предприемат мерки за обезпечаване сигурността на абитуриентите и другите участници в екскурзиите;
- Осъществена е координация и взаимодействие с Регионалното управление по образование - Смолян и РД „Автомобилна администрация" – Смолян, с цел набиране на информация за организирани екскурзии, като бъде създадена организация за извършване инструктажи на водачите, проверки за употреба на алкохол и/или наркотични вещества, както и осъществяване на проверки на техническата изправност на автобусите, с които ще се провеждат екскурзиите;
- Създадена е организация за провеждане на срещи-беседи с абитуриентите и излъчване на филма „Млада Европа“, предназначен за образователни цели в рамките на европейския проект „ICARUS“. Целта е изостряне на тяхното внимание по отношение на стриктното спазване на правилата за движение по пътищата, като особено се набляга на трагичните последствия от шофирането след употреба на алкохол и шофирането под влияние на силни емоции. По време на беседите от служителите на “Пътна полиция” към завършващите са отправени препоръки за безопасно поведение по време на баловете и са запознати с "Практически препоръки към абитуриентите".

►На медиите предоставяме за разпространение “Практически препоръки за абитуриентите”:


ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ
ЗА АБИТУРИЕНТИ

Абитуриентските празници винаги са изпълнени с много емоции и вълнуващи преживявания. Празнуват не само завършващите училище, но и техните родители и приятели. В празнично настроение човек е склонен към компромиси, но когато те са свързани с неправилно поведение на пътя, това може да доведе до пътен инцидент и наранявания.
По време на празничните дни на месец май 2016 г. пътните полицаи са установили повече от 700 нарушения, допуснати от абитуриенти-шофьори, от водачи на автомобили, с които се превозват абитуриенти или техни близки. Общият брой на взетите от пътните полицаи мерки спрямо празнуващи надхвърля 800. Най-честите нарушения са неизползването на обезопасителен колан, неправилен превоз на пътници, управление на моторно превозно средство от неправоспособни водачи и управление под въздействие на алкохол.
За да остане празничното настроение, „Пътна полиция“ съветва:

Спазвай Закона за движението по пътищата
Осведоми се за новите изменения в Закона за движението по пътищата
Погрижи се за своята безопасност
Бъди емоционален, но се контролирай
Не прекалявай с алкохола по време на бала
Ако ще шофираш, не пий алкохол
Избери родител или близък да ти бъде шофьор на бала и след него
Ако не си правоспособен водач, не демонстрирай шофьорските си „умения“ точно на бала
При нужда позвъни на телефон 112 или отиди в най-близкото районно управление

Спазвай Закона за движението по пътищата
Законът и Правилникът за прилагане на Закона за движението по пътищата важат и през празничните и почивните дни. Нарушенията не остават незабелязани. Все по-често те се документират с автоматизирани технически средства и не се налага спирането на автомобила в момента на извършването на нарушението.

Осведоми се за новите изменения в Закона за движението по пътищата
От тази година са в сила изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата и голяма част от тях касаят управлението на моторни превозни средства от неправоспособни водачи и от водачи под въздействието на алкохол или наркотични вещества или техни аналози. Санкциите са сериозни и за собствениците на превозните средства, които са им ги предоставили.

Погрижи се за своята безопасност
Грижата за личната сигурност и безопасност са водещи в живота на всеки човек. Не позволявай рисковото поведение на твоите приятели да те постави в опасност от пътен или друг вид инцидент по време на твоя абитуриентски бал. Най-рисковото поведение на возещите абитуриенти е свързано с: управление с превишена скорост и извършване на опасни маневри с автомобили; отнемане на предимство; преминаване при червен сигнал на светофара; неправилно превозване на пътници, показващи се от прозорците и люковете на автомобилите или седнали върху рамките на вратите; возене на повече пътници от броя от местата за сядане; управление от неправоспособни водачи и/или употребили алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози; подаване на неразрешени светлинни и звукови сигнали и агресивно поведение към останалите участници в движението, главно към пешеходците. Помни, че червеният сигнал на светофара не дава предимство на празнуващите.

Бъди емоционален, но се контролирай
Еуфорията не може да скрие опасностите на пътя. Тя не е оправдание за извършване на необмислени и рискови действия. Комбинацията от емоции и еуфория е лош съветник и води до загуба на чувството за предпазливост, до безкритичност и опасна агресивност. Самоконтролът в такива моменти не пречи на приповдигнатото настроение, но оставя повече спомени от преживените емоции.

Не прекалявай с алкохола по време на бала
Алкохолът не е най-доброто средство за повишаване на настроението. Той има много странични ефекти, които се проявяват по различно време. Възможно е алкохолното опиянение дори да развали празничното ти настроение и това на приятелите ти. Може да попаднеш в различни рискови ситуации в следствие на „смелите“ решения, взети под въздействието на алкохол.

Ако ще шофираш, не пий алкохол
Ако ти ще шофираш до ресторанта и обратно, не пий алкохол. Ако все пак решиш да се забавляваш по този начин, навреме си осигури трезвен и опитен водач на празничната кола. Не забравяй, че изпитият алкохол подвежда към взимане на „смели” решения, а крайният резултат е нежелан.

Избери родител или близък да ти бъде шофьор на бала и след него
Предварително изберете шофьор за празничното шествие с автомобили. Това може да е родител или друг близък. Ако си правоспособен водач, не шофирай под въздействие на алкохол. Не се качвай в кола с шофьор, който вече е пил. Използвай, че си в центъра на вниманието и се изпълняват твоите желания, като помолиш и останалите да не рискуват празникът да се провали. При нужда потърси съдействие и от родителите или други близки.

Ако не си правоспособен водач, не демонстрирай шофьорските си „умения“ точно на бала
Ако все още не си правоспособен водач, но имаш известни познания, не ги демонстрирай точно на бала. Емоциите в този момент може да се окажат лош съветник. Рискът от попадане в пътен инцидент в подобна ситуация е много по-голям.

При нужда позвъни на телефон 112 или отиди в най-близкото районно управление
Помогни си и сам, като бъдеш внимателен и не се примиряваш с нарушенията на обществения ред, които може да застрашат и сигурността на движението по пътищата. Не забравяй, че винаги може да се обадиш на телефон 112 и да поискаш помощ. Подсигури се и с телефонните номера на близки, които биха се отзовали на молбата ти за помощ.
Share
Banner
Reactions

Новини от Доспат и региона

Post A Comment: