Navigation

Недялко Славов встъпи в длъжност като областен управител на област Смолян


Днес официално Недялко Славов встъпи в длъжност като областен управител на област Смолян, след назначаването му с решение на Министерски съвет от редовното заседание, проведено на 10 май 2017 година. Той е първият областен управител на Смолян, повтарящ мандата си, което само по себе си е прецедент в годините на прехода.
Славов приветства народните представители, кметовете, представителите на държавни институции, политически партии, служителите от Областна администрация, гостите, представителите на местни и национални медии, дошли да уважат този тържествен момент. „Отказах се от позицията си като народен представител и се връщам в изпълнителната власт, първо, защото тук се чувствам по-полезен, второ, защото съм в ежедневен контакт с хората и мога да чувам техните болки и радости, и най-вече, защото вярвам в успешната реализация на много добри начинания и важни проекти, по-голямата част, от които започнахме именно по времето на нашия предишен мандат. Виждам и много възможности за региона и ви уверявам, че ще вложа цялата си енергия, контакти и опит те да бъдат оползотворени. Връщам се натоварен с много повече доверие и отговорност.”
Той изказа специални благодарности към Областната структура на Политическа партия ГЕРБ, затова че високо оцени работата на неговия екип и категорично и единодушно го номинира отново за поста областен управител. Благодари на министрите от коалиционното правителство на ГЕРБ и Обединени патриоти за решението да бъде назначен за областен управител. Отбеляза, че за него е чест да бъда за трети път част от екипа на премиера Борисов. „Уверявам ви, че и занапред ще търся начин правителствените решения да бъдат привеждани в изпълнение по най-полезния начин за хората в региона. Ще търся всяка възможност, с подкрепата на всички представители на местната, изпълнителната и законодателната власт, във фокуса на правителствената политика да решаваме проблемите на родопчани, без оглед на социален статус, религиозна или политическа принадлежност.”
Областният управител Недялко Славов изказа благодарности към инж. Момчил Караиванов и Илия Годев затова, че в ролята си на областен и заместник-областен управител безупречно са изпълнили основната си задача, а именно организирането и провеждането по най-безпристрастен начин на парламентарните избори. „Считам, че изборите бяха проведени по най-добрия начин и резултатите от тях не предизвикват съмнение у никого.” Славов определи назначението на инж.Караиванов за областен управител, като едно от малкото смислени и добри решения на служебния кабинет, който ще се запомни с безпринципната кадрова политика. „Това, че тук бе назначен човек от администрацията беше добро решение и е признание за качеството на самата администрация – нещо, в което не се съмнявам и съм го подчертавал не еднократно.” Във връзка с това Славов отбеляза, че съществени структурни размествания в администрацията няма да има, но промени все пак ще има, които ще произтекат от коалиционния формат на правителството и предстоящите предизвикателства. Отбеляза също, че област Смолян е добър пример за взаимодействие с държавните институции, но ще се работи и занапред за осигуряване на по-голяма прозрачност и достъпност до администрациите им, с цел скъсяване на дистанцията между хората и самите институции.
Славов посочи някои от основните приоритети на правителството: „Основните политики на коалиционното правителство между ГЕРБ и Обединени патриоти ще бъдат в сферата на образованието, здравеопазването, социалната политика или онези сфери, които дават нематериален принос към качеството на живот, върху които има много какво да се прави, както и да се надгражда. Но ние ще продължим и със сериозна инвестиционна политика, осъзнавайки, че регионът има крещяща нужда от инвестиции в пътища, водоснабдителни системи, комуникации, ясно осъзнавайки, че хората очакват тези инвестиции да се случат. Изборните резултати показват, че хората оценяват, когато работим активно в това направление, когато има постигнати добри резултати.”
„Рязка промяна в моето поведение и стил на работа няма да има, продължаваме целеустремено да гоним резултатите, работим безпристрастно и принципно, загърбваме всякакви политически, религиозни, социални различия, хващаме се здраво и работим за общия успех.” В заключение той пожела за всички: „Моля се да имаме сили, здраве, енергия, да впрегнем онези качества и ценности на родопчани в името на по-доброто бъдеще на нашия регион. Пожелавам да сме пощадени от природни бедствия. На добър час! Разчитам на всички вас и занапред!”
Share
Banner
Reactions

Новини от Доспат и региона

Post A Comment: